Company Profile

กว่า 16 ปีที่เราเริ่มต้นธุรกิจ​ระบบน้ำและงาน​วิศวกรรม​ในนาม บีเจสมุทร BJSAMUTH​ ช่วงเริ่มต้นของ ปี พ.ศ. 2550 จากการทำงานให้หน่วยงานรัฐ โรงพยาบาล​ โรงงานผลิตยา โรงเรียนและโรงงานน้ำดื่ม มากกว่า 100 โครงการ​ **** การพัฒนา​การ สำคัญมากกว่าผลลัพธ์​ผลลัพธ์​ทางธุรกิจ​ ผลงานที่ผ่านมาตลอด 15 ปี คือ การันตี​ที่เน้นย้ำ​ DNA ของงานระบบน้ำและงาน​วิศวกรรม​ได้อย่างดี ***** และในปี 2022 พร้อมที่จะขยายธุรกิจ​ในรูปแบบของงานที่ปรึกษา​ งานพัฒนา​ทรัพยากร​บุคคล​ งานพัฒนา​องค์กร​ งานพัฒนา​ความรู้​ให้กับ SMEs​ ผู้ประกอบการรายใหม่และพัฒนาการ​รายเก่า ด้วยด้วยความรู้และประสบการณ์​ ที่ผ่านมา **** ปัจจุบัน​ได้นำเทคโนโลยี​ ด้าน IOT และสร้างทีมงานวิศวกร​ คนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ และพร้อมที่จะพัฒนาด้วยอุดมการณ์​ของพวกเรา ในนามของ บริษัท​ พัฒนา​ธุรกิจ​น้ำดื่ม​ ( ประเทศไทย ​)​ หรือ ชื่อเดิมมาจาก ” TDWI ” Thailand Drinking​ Water​ Institute​ ก่อตั้งจากการรวมตัวของกลุ่มนักวิชาการ​ อาจารย์​และผู้ประกอบการ​มีความตั้งใจจะช่วยโรงงาน​น้ำดื่มให้มีความรู้ ความสามารถ​ในการบริหารธุรกิจ​โรงงานน้ำดื่ม ได้ประสบความสำเร็จ​ลดการแข่งขันด้านราคา สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ​ ผลิตน้ำดื่มที่มีคุณค่า​ www.pattanathurakijnamduem.org